Internet Scriptieprijzen 2016

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat Google, Brinkhof, SIDN Fonds en Greenhost vier prijzen van elk 2.000 Euro ter beschikking stellen voor de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp in de volgende disciplines:

 

  • De Google-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
  • De Brinkhof-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
  • De SIDN Fonds-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
  • De Greenhost-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

 

Met deze prijzen willen de initiatiefnemers de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

 

De scriptieprijzen zijn bedoeld voor masterstudenten die in het kalenderjaar 2016 of 2017 (uiterlijk 31 januari 2017) afgestudeerd zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

 

Scripties kunnen vanaf 15 november 2016 digitaal worden ingediend door de scriptiebegeleider of door de student zelf. De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 februari 2017.

 

Beoordeling van de scripties en toekenning van de prijzen zijn in handen gelegd van jury’s die door de KHMW worden benoemd. De scripties worden onder meer beoordeeld op de maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de helderheid van de probleemstelling en conclusies, kwaliteit en diepgang van de analyse, accuratesse, leesbaarheid, begrijpelijkheid en originaliteit.

 

De prijswinnaars worden uitgenodigd de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens een bijeenkomst in het voorjaar van 2017 in het Hodshon Huis te Haarlem, en tijdens deze bijeenkomst een presentatie over hun afstudeeronderzoek te geven. Op basis van de kwaliteit, en originaliteit van deze presentatie en de maatschappelijke impact van het onderwerp, besluit het publiek wie van de vier winnaars een publieksprijs van 500 euro extra zal ontvangen.

Inschrijving Internet Scriptieprijzen 2016


Gegevens:Studiegegevens:

Afstudeerdatum:

Universiteit

Afstudeerdiscipline:

Prijs:


Upload pdf bestanden:

Cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt (*):

Masterscriptie in digitale vorm, bij voorkeur doorzoekbaar PDF-bestand (max 12 MB) (*):

Aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider: