Aanmelden

Via onderstaand formulier kunnen scripties digitaal worden ingediend voor de scriptieprijs 2015. Dit kan door de scriptiebegeleider of door de student zelf.

De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 februari 2016.

Meld hier je scriptie aan voor de scriptieprijs 2015:
Selecteer je afstudeerdiscipline:
 internet & economie internet & recht internet & maatschappij- of geesteswetenschappen internet & technische wetenschappen

Upload een cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt, als PDF-bestand (max 8 MB):

Upload de masterscriptie in digitale vorm, bij voorkeur als doorzoekbaar PDF-bestand (max 8 MB):

Upload een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider (optioneel), als PDF-bestand (max 2 MB):