Aanmelden

Via onderstaand formulier kunnen scripties digitaal worden ingediend voor de scriptieprijs 2015. Dit kan door de scriptiebegeleider of door de student zelf.

De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 februari 2016.

De inzendingstermijn is verstreken.
Er kunnen geen scripties meer ingestuurd worden.