Bekroonde scripties 2016

Bekroonde scripties 2016

Op vrijdag 7 april 2017 werden in het Hodshon Huis in Haarlem de vier internetscriptieprijzen 2016 uitgereikt, aan: David Galitzki, Universiteit Maastricht  (prijs internet & economie) voor zijn scriptie “What Makes a Credible and Helpful Online Video Review?...

Lees meer

Prijsuitreiking 7 april 2017

De uitreiking van de internetscriptieprijzen vindt plaats bij de KHMW op vrijdag 7 april om 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.30 uur): Hodshon Huis, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem. Als sprekers treden op Marc Jellema en Stef van Gompel. U kunt zich voor deze bijeenkomst met...

Lees meer

Internet Scriptieprijzen 2016

De inschrijving voor de internetscriptieprijzen 2016 is gesloten. Half maart 2017 worden de namen van de winnaars bekend gemaakt op deze website. Beoordeling van de scripties en toekenning van de prijzen zijn in handen gelegd van jury’s die door de KHMW worden benoemd. De scripties worden onder meer beoordeeld op de maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de helderheid van de probleemstelling en conclusies, kwaliteit en diepgang van de analyse, accuratesse, leesbaarheid, begrijpelijkheid en originaliteit.

De prijsuitreiking is op vrijdag 7 april 2017 in het Hodshon Huis, Spaarne 17, 2011 CD in Haarlem. Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

De prijswinnaars worden uitgenodigd de prijs die dag persoonlijk in ontvangst te nemen en tijdens deze bijeenkomst een presentatie over hun afstudeeronderzoek te geven. Op basis van de kwaliteit, en originaliteit van deze presentatie en de maatschappelijke impact van het onderwerp, besluit het publiek wie van de vier winnaars een publieksprijs van 500 euro extra zal ontvangen.

De internetscriptieprijzen zijn een initiatief van Google, Brinkhof, SIDN Fonds en Greenhost i.s.m. de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Met deze prijzen willen zij de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.  

Er zijn jaarlijks vier prijzen van elk 2.000 Euro voor de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp:

  • De Google-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
  • De Brinkhof-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
  • De SIDN Fonds-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
  • De Greenhost-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.