Themabijeenkomst Internet en rechtsstaat & Uitreiking Internetscriptieprijzen 1 november 2018

 

Tijd: Inloop vanaf 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur. Borrel vanaf 17.15 uur.
Locatie: Leiden University College The Hague, Anna van Buerenplein 301, 2595 DG Den Haag
Aanmelden: sdb.secretariaat@khmw.nl

De rechtsstaat in cyberspace, hoe ziet dat eruit? Welke kwetsbaarheden brengt dat mee en in hoeverre zijn overheden, bedrijven en burgers zich daar voldoende van bewust? Inge Phillips (directeur Cyber Risk Services team Deloitte) en Bibi van den Berg (hoogleraar Cybersecurity Governance Universiteit Leiden) praten je bij over deze vraagstukken. Daarnaast zijn er prijzen voor de beste internetscripties op juridisch, economisch, technisch en maatschappelijk gebied.

Programma:

·Welkom en opening door René van Rijckevorsel, bestuurslid KHMW, tevens moderator.

·Inleiding door Brinkhof, Google, Greenhost en SIDN fonds.

·Keynote Inge Phillips ‘Het oog van de storm’
Hoe staat de Nederlandse digitale samenleving er voor? Een reflectie op onze rechtsstaat in cyberspace vanuit haar expertise bij de AIVD en vanuit haar huidige positie als directeur Cyber Risk Services team van Deloitte.

·Prijs Internet & Recht: Laudatio door jury & presentatie door prijswinnaar.
·Prijs Internet & Economie: Laudatio door jury & presentatie door prijswinnaar.

·Keynote Bibi van den Berg ‘Licht en duisternis in cyberspace’
Overheden, bedrijven en burgers zijn zich in toenemende mate bewust van de kwetsbaarheden die cyberspace met zich meebrengt. Of toch niet? Aan de hand van het ‘streetlight effect’ zal Van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden, uitleggen waarom er een bias is geslopen in onze manier van kijken naar cybersecurity, welke dingen we daarmee over het hoofd zien, en waarom dit een probleem is.

·Prijs Internet & Technische Wetenschappen: Laudatio door jury & presentatie door prijswinnaar.
·Prijs Internet & Maatschappij- of Geesteswetenschappen: Laudatio door jury & presentatie door prijswinnaar.

·Uitreiking van de prijzen door de sponsors.

·Publieksprijs: Stemming gevolgd door prijsuitreiking door René van Rijckevorsel.

De inschrijving voor de Internet Scriptieprijzen 2018 is gesloten

Er zijn vier prijzen van elk 2.000 Euro voor de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp in de volgende disciplines:

  • De Google-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
  • De Brinkhof-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
  • De SIDN Fonds-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
  • De Greenhost-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

Met deze prijzen willen de initiatiefnemers de belangstelling voor deze betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

De scriptieprijzen zijn bedoeld voor masterstudenten die in het kalenderjaar 2017 of 2018 (uiterlijk 31 augustus 2018) afgestudeerd zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

Scripties kunnen digitaal worden ingediend via deze website (onderaan deze pagina) door de scriptiebegeleider of door de student zelf.

Een aanmelding dient te bevatten:

– De persoonsgegevens van de kandidaat (incl. e-mailadres en telefoonnummer);

– De naam van de universiteit, de afstudeerdiscipline en de datum van afstuderen;

– Een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider (facultatief);

– Een cijferbriefje of cijferlijst waaruit het scriptiecijfer blijkt;

– De masterscriptie in digitale vorm, bij voorkeur als doorzoekbaar PDF-bestand;

De sluitingsdatum voor inzendingen is 15 september 2018.

De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 1 november 2018 bij het Leiden University College The Hague, Anna van Buerenplein 301, 2595 DG Den Haag. De prijswinnaars worden uitgenodigd de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen en tijdens deze bijeenkomst een presentatie over hun afstudeeronderzoek te geven. Op basis van de kwaliteit, en originaliteit van deze presentatie en de maatschappelijke impact van het onderwerp, besluit het publiek wie van de vier winnaars een publieksprijs van 500 euro extra zal ontvangen.

Beoordeling van de scripties en toekenning van de prijzen zijn in handen gelegd van jury’s die door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen worden benoemd. De scripties worden onder meer beoordeeld op de maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de helderheid van de probleemstelling en conclusies, kwaliteit en diepgang van de analyse, accuratesse, leesbaarheid, begrijpelijkheid en originaliteit.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Hollandsche Maatschappij.

 

Over de initiatiefnemers

Google is een wereldleider in technologie en focust op het verbeteren van de manier waarop mensen in contact komen met informatie. Google’s innovaties in zoeken en adverteren op internet hebben er toe geleid dat Google’s website een essentieel onderdeel van het internet is en dat het merk behoort tot één van de meest bekende ter wereld.

Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in technologie, communicatie en marktregulering.

Het SIDN Fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. SIDN fonds is een onafhankelijk fonds dat in 2014 op initiatief van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is opgericht.

 

Greenhost is een internet service provider die haar eigen netwerk beheert en onderhoudt, en bekend is in de ‘circumvention technology’ en in het mensenrechten netwerk. Greenhost ontwikkelt en ondersteunt meerdere projecten die gericht zijn op de bescherming van digitale rechten en privacy.

 

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is opgericht in 1752 met als doel de wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt in iedere periode op een eigentijdse manier, onder andere door het uitreiken van wetenschappelijke prijzen, het uitschrijven van prijsvragen en het organiseren van lezingen en symposia. De Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het monumentale Hodshon Huis aan het Spaarne in Haarlem.

google logo
Brinkhof advocaten logo
SIDNfonds logo
greenhost logo